Teated

 • IESO-lt lisandus veel häid tulemusi

  Lisaks eelmises postituses nimetatule on nüüd teada ka IESO (International Earth Science Olympiad) tegevuse “Mission to Mars” tulemused, mis muutsid Eesti “medalisaagi” veelgi suuremaks. Anna Milena Linder ja Mikk Rooden said kumbki juurde ühe “excellent” tulemuse ning Geteli Hanni, Gregor Ludvig Kikas ja Marten Jaani igaüks juurde ühe “very good” tulemuse. Kokku tõi Eesti meeskond rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt koju 21 “medalit”.

  Eesti meeskond koos õpetajatega autasustamisel Tallinna Tehnikaülikoolis (24.09.2021)
 • Eesti seitsmeliikmeline meeskond osales väga edukalt rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil

  25. – 30. augustil toimunud virtuaalne rahvusvaheline maateaduste olümpiaad (IESO) lõppes Eestile väga edukalt. Varasemalt tavaksolnud medalite jaotamise asemel rühmitati sel aastal osavõtjate tulemused kolme põhikategooriasse: suurepärane (mis võiks vastata kuldmedalile), väga hea (hõbe) ja hea (pronks), ülejäänuid võistlejaid punktide alusel ei järjestatud. Kõik Eesti võistlejad saavutasid individuaaltestis (Data Mining Test / andmekaeve test) edukaid tulemusi. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase Anna Milena Linder’i (õp Katri Mirski) tulemus klassifitseerus kategooriasse “suurepärane”, seega võib öelda, et Eesti osavõtja on rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt toonud koju kuldmedali. Varasemal kahel aastal on kõik Eesti meeskonna liikmed samuti toonud koju medalid, aga tollal hõbeda- ja pronksivärvi.

  Kategooriasse “väga hea” mahtus koguni neli võistlejat: Mihkel Jakobson ja Gregor Ludvig Kikas Tallinna Reaalkoolist (õp Piret Karu), Ats Marek Tender Saue Gümnaasiumist (õp Ulvi Urgard) ja Mikk Rooden Miina Härma Gümnaasiumist (õp Ita Ilves). Kategooriasse “hea” paigutusid Geteli Hanni Põlva Gümnaasiumist (õp Krista Untera) ja Marten Mathias Jaani Saue Gümnaasiumist (õp Ulvi Urgard). Individuaalvõistlusel osales 185 õpilast 34 riigist. Kakskümmend võistlejat, kelle saavutusprotsent ületas 85% klassifitseerusid kategooriasse „suurepärane“. Selle võistluse käigus tuli efektiivselt kasutada internetist saadaolevaid andmeid ning vastata kahe erineva geoloogilise teema küsimustele.

  Olümpiaadil toimus ka mitmeid teisi lühemaid või pikemaid meeskondlikke võistlusi. Üheks olulisemaks meeskondlikuks võistluseks sel aastal oli National Team Field Investigation (rahvusmeeskonna väliuuring). Vastavalt reglemendile pidi rahvusmeeskond sooritama omavalitud teemal väliuuringu kasutades selleks moodsaid uurimisvahendeid, analüüsima saadud andmestikku ning selle kohta koostama esitluse. Eesti meeskond uuris mõne päeva jooksul Pakri poolsaarel graptoliit-argilliidi lagunemisega seonduvaid looduslikke protsesse. Uuringuteema ja esitlus olid sedavõrd edukad, et Eesti meeskond paigutus kategoorias „suurepärane“ lausa esimeseks ning sai hindajatelt rohkesti kiidusõnu. Meeskonda kuulusid Anna Milena Linder, Geteli Hanni, Ats Marek Tender ja Mikk Rooden

  Rahvusliku meeskonna väliuuringute järjestus – Eesti meeskond sai kuldmedaligrupis omaette kuldmedali
  Eesti uuringumeeskond koos välijuhendajatega (üks meeskonnaliige – M. Rooden on pildilt puudu)
  Eesti meeskonna väliuuringu ala Pakri pangal.

  Võistlusest nimega Earth System Project (Maa-süsteemiteaduse projekt) võtsid osa rahvusvaheliste meeskondade koosseisus viis meie õpilast. Kõik õpilased kuulusid edu saavutanud meeskondade koosseisu: Geteli Hanni ja Mikk Rooden saavutasid „suurepärase“, Mihkel Jakobson „väga hea“ ja Ats Marek Tender ja Anna Milena Linder „hea“ tulemuse.

  Uue rahvusvahelise meeskonna üritusena toimus võistlus Mission to Mars (Marsi missioon), milles märgiti ära seitse parimat meeskonda ning Anna Milena Linder saavutas koos Tsehhi ja Hispaania õpilastega väärika teise koha. Geteli Hanni osales individuaalse tööga võistlusel Earth System Pledge.

  Kuna sel aastal olid võistlused täielikult virtuaalsed, siis Eesti meeskonna liikmed osalesid olümpiaadil enamasti kodust. Üksikud riigid olid õpilasi üritanud ka koondada nn. klassiruumidesse. Enamus meie meeskonna treeningutest toimus samuti interneti vahendusel, korra saime kokku TTÜ Geoloogia instituudis ja väliuuringu meeskonnaliikmetega ka välitöödel Pakris. Saavutatud tulemused annavad märku, et teatud mööndustega on võimalik virtuaalselt läbi viia võistlusi isegi sellisel komplekse, „käed-küljes“  alal nagu maateadused. Samas on muidugi selge, et kivimite, mineraalide ja fossiilide äratundmise võistlusi ning füüsikalis-keemilisi katseid geoloogiavallas siiski läbi ekraani nauditavalt ja arendavalt teha pole tänapäeval veel võimalik.

  Eesti võistlejate juhendajateks olid TTÜ Geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo ja Sigrid Hade. Väliuuringutel olid suureks abiks Siim Nirgi Eesti Geoloogiateenistusest ja Siim Pajusaar Geoloogia instituudist. Eesti meeskonna ettevalmistust koordineeris Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut ning sponsoritena toetasid Tartu Ülikooli geoloogiaosakond ning Eesti Geoloogiateenistus. Tänud kõigile toetajatele!

  Suured tänud kõigile osavõtjatele, kes Eesti maateadusi ja meie kõrget taset fantastiliselt maailmale näitasid!

  Alvar Soesoo
  alvar.soesoo@taltech.ee

 • Eesti õpilased osalevad rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil

  Neljateistkümnes rahvusvaheline maateaduste olümpiaad (International Earth Science Olympiad, IESO 2021) toimub sel aastal 25.-30. augustil veebi vahendusel. Eestit esindab seitse õpilast: Mihkel Jakobson ja Gregor Ludvig Kikas Tallinna Reaalkoolist (õp Piret Karu), Geteli Hanni Põlva Gümnaasiumist (õp Krista Untera), Anna Milena Linder Gustav Adolfi Gümnaasiumist (õp Katri Mirski), Mikk Rooden Miina Härma Gümnaasiumist (õp Ita Ilves) ning Marten Mathias Jaani ja Ats Marek Tender Saue Gümnaasiumist (õp Ulvi Urgard).

  Online formaadist tulenevalt on olümpiaad sel aastal varasematest mõnevõrra erinev. Individuaalse põhivõistluse moodustab nn andmekaeve test (Data Mining Test), mis sisuliselt tähendab iseseisvat internetipõhist teaduslikku uurimistööd kahel etteantud teemal. Testi läbimiseks on aega 3 tundi ja seda tuleb teha üksi arvuti ees, juhindudes suunavatest küsimustest.

  Lisaks põhivõistlusele toimub IESO 2021 raames ka mitu vabatahtlikku võistkondlikku (Earth System Project; National Field Trip Investigation; Mission to Mars) ja individuaalset tegevust (Earth System Pledge; Sharing of Earth Systems Art and Creativity), millest saab täpsemalt lugeda IESO 2021 ringkirjast: IESO 2021. Eesti võistkond osaleb aktiivselt ka nendes tegevustes.

  Edu Eesti õpilastele!

 • MTO 2021 tulemused

  2021 aasta maateaduste olümpiaadi tulemused on nüüd selgunud:

  MTO 2021 tulemused (PDF)

  Palju õnne võitjatele! Suur tänu kõigile, kes osalesid!

  MTO žürii

 • Olümpiaadi ajakava

  Olümpiaadi ajakava (17. aprill 2021)

  Olümpiaad toimub TalTech Moodle vahendusel. Vajalik on veebikaamera ja mikrofoni olemasolu.

  • I osa – teoreetiline test 10.00-11.30
  • I paus 11.30-11.45
  • II osa – arvutusülesanded 11.45-13.15
  • II paus 13.15-13.30
  • III osa – andmekaeve ülesanne 13.30 – 15.00

  Esimese kahe osa juures ei ole interneti ega kõrvalise abi kasutamine lubatud. Kolmandas osas võib internetti vabalt kasutada, aga keelatud on samal ajal teiste inimestega suhtlemine.

  NB! Et olümpiaadil osaleda, peab eelnevalt olema Chrome brauserisse paigaldatud eksamitarkvara Proctorio! Vajalikud lingid ja juhendid on toodud olümpiaadi TalTech Moodle lehel.