Eesti seitsmeliikmeline meeskond osales väga edukalt rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil

25. – 30. augustil toimunud virtuaalne rahvusvaheline maateaduste olümpiaad (IESO) lõppes Eestile väga edukalt. Varasemalt tavaksolnud medalite jaotamise asemel rühmitati sel aastal osavõtjate tulemused kolme põhikategooriasse: suurepärane (mis võiks vastata kuldmedalile), väga hea (hõbe) ja hea (pronks), ülejäänuid võistlejaid punktide alusel ei järjestatud. Kõik Eesti võistlejad saavutasid individuaaltestis (Data Mining Test / andmekaeve test) edukaid tulemusi. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase Anna Milena Linder’i (õp Katri Mirski) tulemus klassifitseerus kategooriasse “suurepärane”, seega võib öelda, et Eesti osavõtja on rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt toonud koju kuldmedali. Varasemal kahel aastal on kõik Eesti meeskonna liikmed samuti toonud koju medalid, aga tollal hõbeda- ja pronksivärvi.

Kategooriasse “väga hea” mahtus koguni neli võistlejat: Mihkel Jakobson ja Gregor Ludvig Kikas Tallinna Reaalkoolist (õp Piret Karu), Ats Marek Tender Saue Gümnaasiumist (õp Ulvi Urgard) ja Mikk Rooden Miina Härma Gümnaasiumist (õp Ita Ilves). Kategooriasse “hea” paigutusid Geteli Hanni Põlva Gümnaasiumist (õp Krista Untera) ja Marten Mathias Jaani Saue Gümnaasiumist (õp Ulvi Urgard). Individuaalvõistlusel osales 185 õpilast 34 riigist. Kakskümmend võistlejat, kelle saavutusprotsent ületas 85% klassifitseerusid kategooriasse „suurepärane“. Selle võistluse käigus tuli efektiivselt kasutada internetist saadaolevaid andmeid ning vastata kahe erineva geoloogilise teema küsimustele.

Olümpiaadil toimus ka mitmeid teisi lühemaid või pikemaid meeskondlikke võistlusi. Üheks olulisemaks meeskondlikuks võistluseks sel aastal oli National Team Field Investigation (rahvusmeeskonna väliuuring). Vastavalt reglemendile pidi rahvusmeeskond sooritama omavalitud teemal väliuuringu kasutades selleks moodsaid uurimisvahendeid, analüüsima saadud andmestikku ning selle kohta koostama esitluse. Eesti meeskond uuris mõne päeva jooksul Pakri poolsaarel graptoliit-argilliidi lagunemisega seonduvaid looduslikke protsesse. Uuringuteema ja esitlus olid sedavõrd edukad, et Eesti meeskond paigutus kategoorias „suurepärane“ lausa esimeseks ning sai hindajatelt rohkesti kiidusõnu. Meeskonda kuulusid Anna Milena Linder, Geteli Hanni, Ats Marek Tender ja Mikk Rooden

Rahvusliku meeskonna väliuuringute järjestus – Eesti meeskond sai kuldmedaligrupis omaette kuldmedali
Eesti uuringumeeskond koos välijuhendajatega (üks meeskonnaliige – M. Rooden on pildilt puudu)
Eesti meeskonna väliuuringu ala Pakri pangal.

Võistlusest nimega Earth System Project (Maa-süsteemiteaduse projekt) võtsid osa rahvusvaheliste meeskondade koosseisus viis meie õpilast. Kõik õpilased kuulusid edu saavutanud meeskondade koosseisu: Geteli Hanni ja Mikk Rooden saavutasid „suurepärase“, Mihkel Jakobson „väga hea“ ja Ats Marek Tender ja Anna Milena Linder „hea“ tulemuse.

Uue rahvusvahelise meeskonna üritusena toimus võistlus Mission to Mars (Marsi missioon), milles märgiti ära seitse parimat meeskonda ning Anna Milena Linder saavutas koos Tsehhi ja Hispaania õpilastega väärika teise koha. Geteli Hanni osales individuaalse tööga võistlusel Earth System Pledge.

Kuna sel aastal olid võistlused täielikult virtuaalsed, siis Eesti meeskonna liikmed osalesid olümpiaadil enamasti kodust. Üksikud riigid olid õpilasi üritanud ka koondada nn. klassiruumidesse. Enamus meie meeskonna treeningutest toimus samuti interneti vahendusel, korra saime kokku TTÜ Geoloogia instituudis ja väliuuringu meeskonnaliikmetega ka välitöödel Pakris. Saavutatud tulemused annavad märku, et teatud mööndustega on võimalik virtuaalselt läbi viia võistlusi isegi sellisel komplekse, „käed-küljes“  alal nagu maateadused. Samas on muidugi selge, et kivimite, mineraalide ja fossiilide äratundmise võistlusi ning füüsikalis-keemilisi katseid geoloogiavallas siiski läbi ekraani nauditavalt ja arendavalt teha pole tänapäeval veel võimalik.

Eesti võistlejate juhendajateks olid TTÜ Geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo ja Sigrid Hade. Väliuuringutel olid suureks abiks Siim Nirgi Eesti Geoloogiateenistusest ja Siim Pajusaar Geoloogia instituudist. Eesti meeskonna ettevalmistust koordineeris Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut ning sponsoritena toetasid Tartu Ülikooli geoloogiaosakond ning Eesti Geoloogiateenistus. Tänud kõigile toetajatele!

Suured tänud kõigile osavõtjatele, kes Eesti maateadusi ja meie kõrget taset fantastiliselt maailmale näitasid!

Alvar Soesoo
alvar.soesoo@taltech.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga